MARATONA KLUBA 2021 kartiņa 001 – Aleksejs Pozdņakovs 

Drukāt
13.12.2020 13:49

Pirmais jautājums filozofisks – kāpēc Tu skrien?

No skriešanas un vispār no jebkuras fiziskas aktivitātes man rodas gandarījuma sajūta, skriešana man palīdz uzturēt fizisko formu un būt veselam!

От Бега и вообще от любой физической нагрузки я получаю чувство удовлетворения, бег помогает мне поддерживать форму и быть здоровым!

Tava statistika – cik aironmeni, cik triatloni, cik maratoni, cik pusmaratoni pieveikti?

Oficiālajos startos triatlonā  es veicu 2 olimpiskās distances (1,5km peldus + 40km ar velo + 10km skrienot), 4 pusītes (Half IronMan) (1,9 + 90 + 21), noskrēju 12 maratonus un 45 pusmaratonus.

В Триатлоне я преодолел 2-е Олимпийских дистанции (1.5+40+10), 4-е половинки Half IronMan (1.9+90+21), пробежал 12 марафонов и 45 полумарафонов на официальных стартах.

Tavi labākie rezultāti?

Half IronMan - 5:02:26, Marathon - 3:31:21, Half Marathon - 1:34:10

Maratonu noskriet zem 4 stundām ir vareni labi padarīts darbiņš, bet kad būs zem 3stundām un 30minūtēm?

Skriešana ir ļoti "godīgs" sporta veids - rezultāts būs atkarīgs no daudziem apstākļiem un noteikti būs atkarīgs arī no cilvēka fizioloģijas, taču ar pienācīgu neatlaidību (disciplīnu) un pareizu pieeju treniņiem (iesaku sadarboties ar treneri), arī šo barjeru maratonā var pārvarēt.

Бег очень «честный» вид спорта – результат будет зависеть от многих условий и безусловно зависят от физиологии человека, но при должном упорстве(дисциплине) и правильном подходе к тренировкам (рекомендовал бы обратиться к тренеру), можно преодолеть и этот барьер на марафоне.

Kad un kāpēc pievienojies Maratona Klubam, vai ir vērts katru gadu maksāt 20 EUR biedra naudu?

Pirms 6-7 gadiem radās ideja atrast domubiedrus, kā rezultātā satiku interesantus un radošus cilvēkus Ventspils Maratona Kluba vadītāju personās! Un, protams, ka ir vērts katru gadu maksāt 20 EUR, tā ir vairāk simboliska maksa, kuru pilnībā un pat ievērojami vairāk kompensē bonusi - atlaides abonementiem, sporta inventārs, uztura bagātinātāji un dalība dažādos pasākumos, tajā skaitā ne tikai sporta pasākumos!

Лет 6-7 лет назад, пришла идея найти единомышленников и в результате встретил интересных и креативных людей в лице руководителей Ventspils Maratona Klubs! 20еур – protams ka ir vērts katru gadu maksāt 20 EUR  - это больше символическая плата, которая полностью и даже значительно больше компенсируется бонусами в виде скидок на абонементы, спортивный инвентарь, БАД-ы и участия в различных мероприятиях, не только спортивных!

Cik tev gadu, cik gadu vecumā sāki (atsāki) skriet?

Man ir 49 gadi, sākumā nedaudz (vakaros 2–3 km) institūta studiju laikā sāku skriet, tas ir no 20 gadu vecuma. Vēlējos uzlabot elpošanu un palielināt izturību. Vēlāk, apmēram pirms 11 gadiem (t.i., 38 gadu vecumā), mani tā pa īstam aizrāva skriešana un sāku ar to nodarboties daudz nopietnāk.

Мне 49 лет, сначала по немногу (2-3км по вечерам) начал бегать в институте лет с 20-и, хотелось улучшить дыхание и поднять выносливость, позднее – где то лет 11 назад (т.е. в 38лет) увлёкся бегом по настоящему и начал заниматься более серьёзно.

Tev nākamgad 50, varbūt esi ieplānojis kaut ko īpašu sportisku šim notikumam – piemēram, 50km skrējienu kopā ar 50 Maratona kluba biedriem?

Šobrīd nākamā gada plāni ir 2 Half Ironman posmi, 2-3 Half Maratoni un 2 Maratoni. Skaitļa 50 burvība ir simboliska un tā ir ļoti laba ideja, piemēram, savos 50 gados – 50 km skrējiens kopā ar Maratona kluba 50 biedriem! Būs jāpadomā par šo tēmu!

Пока в планах на следующий год 2 Half Ironman этапа и 2-3 Полумарафона и 2-а Марафона, Магия цифр 50 символична и это очень хорошая идея например в 50 – 50km skrējienu kopā ar 50 Maratona kluba biedriem, надо будет подумать на эту тему!

Vai atceries savu pirmo skrējienu, cik noskrēji, kur skrēji, ar kādiem apaviem, viens pats?

Labi atceros savu pirmo 10 km skrējienu, kuru mēroju Kuldīgas virzienā. Bija ļoti grūti bez sagatavošanās. Atceros stipro pretvēju un lielo suni no kādām mājām pie Vārves. Skrēju vienatnē, smagos pastaigu sporta apavos. Toreiz es neko nezināju ne par sagatavošanos skriešanai garās distancēs, ne par skriešanas tempu, ne par skriešanas apaviem un ekipējumu, ūdeni utt. Tāpēc es knapi atskrēju atpakaļ un pēc tam 3 dienas nevarēju paiet.

Хорошо помню свой первый забег на 10км, который предварительно отмерил в сторону Кулдыги, очень тяжело прошло без подготовки - хорошо помню тогда обратный, сильный ветер и большую собаку с хутора около Варве, бежал в одиночку, в тяжёлых прогулочных кроссовках. Я тогда ничего не знал ни о подготовке к бегу на длинную дистанцию, ни о темпе бега, ни о беговой обуви и инвентаре, воде и т.д. поэтому еле добежал, потом 3-и дня не мог ходить.

Vai atceries savas pirmās sacensības - kur, kā, cik un cik ātri?

Tas bija 2010.gada pavasaris - Bušnieku skrējiens, 15km, 2 apļi apkārt Bušnieku ezeram. Noskrēju 1 stundā 34 minūtēs. Bija grūti, bet izturēja līdz finišam. Tas bija sava veida pārbaudījums, gatavojoties manam pirmajam pusmaratonam Ventspilī. Nodomāju, ja noskriešu šo skrējienu, reģistrēšos un mēģināšu noskriet savu pirmo pusmaratonu.

Это была весна 2010-года - Bušnieku skrējiens 15км - 2-а круга apkārt Bušnieku ezerā, пробежал за 1ч 34мин., было тяжело, но дотерпел до конца – это была своеобразная проверка в подготовке к моему первому полумарафону в Вентспилсе, думал если пробегу буду регистрироваться и пробовать пробежать свой первый полумарафон.

Cik kilometrus gadā noskrien, nobrauc ar riteni un nopeldi?

2020. gadā esmu jau noskrējis apmēram 3500 km, nobraucis apmēram 2800 km un nopeldējis vairāk nekā 50 km, tas ir nedaudz mazāk nekā pagājušajā gadā, bet gads vēl nav beidzies!

В 2020 году я уже пробежал около 3500км, около 2800км проехал и больше 50км проплыл, это немного меньше чем в прошлом году, но год ещё не закончился!

Cik reižu nedēļā trenējies, cik ilgs ir viens treniņš, no iziešanas no mājas līdz iziešanas no dušas, vidēji?

Es pārsvarā trenējos 6 dienas nedēļā, veicu 2-3 mazus (30-50 min.) treniņus dienā, 1 diena pilnīgai atpūtai (varu nedaudz papeldēt un vakarā pastaigāties). Vidēji treniņš ilgst no 50 minūtēm līdz 1,5 stundai, pēc tam 10-15 minūtes duša un ķeros klāt ikdienas darbiem. Pēc treniņiem lietoju Recovery atjaunojošo kokteili. Nedēļas nogalēs dažreiz ir ilgie/garie treniņi 3-4 stundas vai pat 5-6 stundas ar velosipēdu, tad pēc dušas obligāta atpūta 30-60 minūtes. Šādus treniņus sāku laicīgi no rīta, lai varētu pabeigt līdz pusdienas laikam.

Я тренируюсь 6-дней в неделю иногда, делаю 2-3 небольшие(30-50мин.) тренировки в день, 1 день полный отдых(могу легко поплавать и вечером пройтись), в среднем тренировка длиться от 50мин. до 1.5часа, потом 10-15 мин. душ и за дела – параллельно сразу принимаю Recovery(восстановительный коктейль), правда на выходных иногда бывают длинные тренировки по 3-4 часа или даже 5-6 на велосипеде, потом помимо душа обязательный отдых 30-60мин. такие тренировки начинаю пораньше, чтоб к обеду закончить.

Kad es pusīti skrēju pa 1st 25min, trenējos 10 reizes nedēļā, varbūt vērts pamēģināt?

Šādam rezultātam būs nepieciešama īpaša sagatavošanās pie trenera. Ar vecumu ātrums protams samazinās, un parādīt šādu rezultātu man būs ļoti grūti. Izturība saglabājas, tāpēc es vairāk virzos šajā virzienā, lai gan arī domāju, ka ātruma parametrus vēl varēšu paaugstināt.

Для такого результата потребуется специальная подготовка с тренером. С возрастом скорость безусловно падает, и показать такой результат для меня будет очень сложно. Выносливость остаётся, потому больше двигаюсь в этом направлении, хотя думаю и скоростные параметры ещё смогу поднять.

Vai trenējies trenera uzraudzībā vai pats esi gudrinieks?

Es trenējos pie trenera, manuprāt, tas ir pareizāk, pat gudriem sportistiem!

Я тренируюсь с тренером, считаю это более правильно, даже для умных спортсменов!

Kā tu vienojies ar ģimeni, ka vari tik daudz laika veltīt treniņiem? Vai ģimene brauc līdz uz sacensībām, varbūt treniņos piedalās un atbalsta?

Cenšos atrast laika līdzsvaru starp treniņiem un laika pavadīšanu kopā ar ģimeni, tādēļ es trenējos no rīta.  Ģimene pilnībā atbalsta manu hobiju, ceļo kopā ar mani, atbalsta un dažreiz pat piedalās, jo ir interese!

Стараюсь найти баланс времени на тренировки и проведения с семьёй, поэтому тренируюсь с утра, семья полностью atbalsta моему увлечению, ездят со мной, поддерживают и иногда учувствуют, им тоже это интересно!

Vai ir kāda lieta, ko tu atved no ārzemju sacensībām – vardīte, karotīte, mazais konjaciņš?

Vienmēr cenšos kaut ko atvest no ārzemju sacensībām - suvenīrus un magnētiņus. Piemēram, no Berlīnes alu un krūzes, no Parīzes vīnu un glāzes, daudz dāvanas no Valensijas – tā ir pasakaina vieta!

Обычно всегда стараюсь что-то привезти из заграничных соревнований в виде сувениров и магнитиков, например из Берлина пиво и кружки, а из Парижа вино и бокалы, много подарков привозим из Валенсии – сказочное место!

Vai tavā darbavietā tavu hobiju skriešanu uzskata par plusu vai mīnusu?

Uzskata par lielu plusu, vienmēr atbalsta un seko, pēc tam gaida stāstus un suvenīrus!

Считают большим плюсом, всегда поддерживают и следят, потом ждут рассказов и сувениров!

Izstāsti savas raksturīgākās brokastis, uzkodas, pusdienas, launagu, vakariņas un maz vakariņas?

Treniņu rītos brokastu vietā es dzeru atjaunojošo kokteili Recovery (firma DION) ar pienu un banāniem. Parastās dienās pārmaiņus ēdu auzu pārslas putru, biezpienu vai olu kulteni, pusdienās biežāk vistas gaļu ar makaroniem un sieru, vakariņās - līdzīgi. Man garšo laša ēdieni vai liellopa gaļas ēdieni, bet pārsvarā - parasts daudzveidīgs ēdiens ar dārzeņiem un salātiem. Vienīgais, cenšos neēst pēc plkst. 19:00. Ja tomēr ļoti gribās ēst, uzēdu kaut ko no augļiem vai saldējumu.

Обычно с самого утра у меня тренировка, поэтому вместо завтрака пью Recovery (firmas DION) восстановительный коктейль с молоком и бананами, в обычные дни могу чередовать геркулесовую кашу, творог или яичницу, на обед обычно куриное мясо с макаронами и сыром, на ужин тоже. Люблю блюда из лосося или говядины, но в принципе обычная разнообразная еда с овощами и салатами. Единственное стараюсь не есть после 19:00, если очень хочется есть могу съесть что-то из фруктов или мороженное.

Tavas brokastis sacensību rītā?

Parasti tā ir auzu pārslas putra, tēja, cepumi, bet pēdējā laikā sāku lietot Pre-Work (firmas DION) un želejas.

Обычно это геркулесовая каша, чай, печенье, но последнее время начал использовать Pre-Work(firmas DION) и гели.

Aliņus un vīnu iedzer?

No alkohola atteicos pilnībā - pārāk daudz ļauna, pat no neliela daudzuma. Zūd izturība, palielinās atjaunošanās laiks, samazinās sportiskā forma! Dažreiz, vakarā vai pēc sacensībām, es varu izdzert pudeli bezalkoholiskā alus, bet man vairāk patīk tēja, kafija, pa retam kolas dzēriens!

От алкоголя отказался полностью – слишком большой вред даже от малых количеств. Теряется выносливость, увеличивается время восстановления, снижается спортивная форма! Иногда вечером или после соревнования могу выпить бутылку безалкогольного пива, но больше люблю чай, кофе иногда пью колу!

Kādas tavas attiecības ar uztura bagātinātājiem – vai tie palīdz skriet ātrāk?

Jā, es izmantoju dažādus uztura bagātinātājus, tas man palīdz ietaupīt laiku sagatavošanas un atjaunošanas procesam. Manuprāt, uztura bagātinātāji un vitamīni palīdz palielināt sporta sniegumu par aptuveni 10-15%, it īpaši, ja nav daudzveidīgs un pilnvērtīgs uzturs.

Да употребляю различные uztura bagātinātājiem, это помогает мне экономить время на подготовку и восстановление, моё мнение БАД-ы и витамины помогают где-то на 10-15% увеличить спортивные показатели, особенно если нет возможности разнообразного и полноценного-правильного питания.

Tavi mīļākie skriešanas apavi treniņos un sacensībās? Kas labāks – Nike, Asics, Mizuno vai citi?

Es domāju, ka nav viena zīmola, kas būtu labāks vai sliktāks, viss ir saistīts ar vēlmēm un ērtībām, atkarībā no anatomijas un fizioloģijas. Es domāju, ka skriešanas apavi ir jāizvēlas individuāli un tas var aizņemt daudz laika. Katram zīmolam ir sporta apavu liela izvēle. Mani favorīti ir: Nike Zoom Pegasus Turbo 2 un Adidas Adizero Boston 9, sacensībās es izmantoju: Nike Vaporfly 4% Flyknit.

Думаю, нет бренда лучше или хуже, здесь всё дело в предпочтениях и удобстве в зависимости от анатомии и физиологии. Я считаю беговую обувь надо подбирать индивидуально и на это может уйти много времени. У каждого бренда есть большой выбор спортивной обуви. Мои самые любимы пожалуй: Nike Zoom Pegasus Turbo 2 и Adidas Adizero Boston 9, на соревнованиях использую: Nike Vaporfly 4% Flyknit.

Vai ir vērts maksāt bargu naudu par tām 4% naikenēm?

Lai sasniegtu augstus rezultātus un rekordus sacensībās, noteikti jā. Vienīgais, tagad arī citiem zīmoliem ir izgatavoti modeļi no vieglām putām un oglekļa plāksnēm, kas uzlabo skriešanas ekonomiju, tādēļ ir vērts izmēģināt arī Adidas Adizero Adios Pro, Hoka ONE ONE Carbon X vai Saucony Endorphin Pro.

Для достижения высоких результатов и рекордов на соревнованиях однозначно да, единственное сейчас у других брендов тоже появились модели из лёгкой пены и карбоновыми пластинами улучшающие экономичность бега, поэтому стоить попробовать и Adidas Adizero Adios Pro, Hoka ONE ONE Carbon X или Saucony Endorphin Pro.

Vai tev ir īpašs rituāls pirms sacensībām?

Īpaši nē, man patīk pirms sacensībām atnākt uz trases startu-finišu, pastaigāt vai mazliet paskriet, uzlādēties ar pasākuma atmosfēru.

Особо нет, мне нравиться за день до соревнования прийти на старт-финиш трассы, пройтись или пробежаться немного, зарядиться атмосферой мероприятия.

Maratons – cik ātri tu vēlies to noskriet, lai būtu pilnīgi laimīgs?

Pagaidām nelieku sev nekādas robežas, nākamgad plānoju noskriet aptuveni 3h 20min.

Пока не ставлю ограничений, на следующий год планирую пробежать в районе 3ч 20мин.

Vai gadījies raudāt finišējot kādas sacensībās, domāju laimes asaras?

Jā, ir noticis pāris reižu. Atceros Berlīnes maratona finišā, pūļa kliedzienu pavadīts, uzjundīja emocijas, ka man viss ir izdevies!

Да, случалось пару раз, помню на финише Берлинского марафона под крики толпы нахлынуло, что всё получилось!

Amizantākais notikums skriešanā – sajauci starta laikus, lidostā ieradies dienu ātrāk, kedas aizmirsi mājās, sporta dzēriena vietā šņabi iedzēri?

Jā, atceros Rīgas pusmaratonā sajaucu starta laiku. Mierīgi pārģērbjos Daugavas pretējā krastā un dzirdu, ka sākas starta sākuma laika atskaite. Nācās skriet pāri tiltam un, aplausiem skanot, uzsākt skrējienu vienatnē!

Да помню на Рижском полу марафоне, перепутал время старта, спокойно переодеваюсь на противоположном берегу Даугавы и слышим, как начался стартовый отсчёт времени, пришлось бежать через мост и в одиночку под аплодисменты начинать забег!

Vai esi apsvēris ideju noskriet 100km un vairāk vienā reizē, tā saucamo ultramaratonu?

Dažreiz es domāju par to, kā arī par pilno IronMan, bet es vēl neesmu sapratis, vai man tas ir vajadzīgs!

Иногда думаю про это, как и про полный айронмэн, но пока не понял надо ли мне это!

Tavs sacensību kalendārs 2021. gadā, vari arī neatklāt, sapratīšu!?

25.04.2021 - Marathon (Hamburg)

16.05.2021 – Half Marathon(Moscow)

20.06.2021 – Half Marathon (Ventspils)

03.07.2021 - IRONMAN 70.3 Finland

08.08.2021 - IRONMAN 70.3 Tallinn

26.09.2021 - Marathon (Berlin)

24.10.2021 - Half Marathon (Valencia)

Vai pandēmijas laiks ietekmē trenēšanos procesus, kā tiec pie motivācijas, maču nav?

Jā, bez motivācijas ir grūtāk trenēties, jāparāda raksturs un disciplīna. Neko nevar darīt! Nākas pārkārtoties un gaidīt pandēmijas beigas. Galvenais ir patiešām mīlēt sportu un nezaudēt formu.

Да, без мотивации тренироваться тяжелей, приходиться проявлять характер и дисциплину, ничего не поделаешь, приходиться перестраиваться и ждать окончания пандемии, главное по-настоящему любить спорт и не растерять форму.

Ko tu vari ieteikt skrējējiem iesācējiem?

1. Pareizs miegs un uzturs.

2. Atrodiet treneri vai labu profesionāli, kas palīdzēs uzlabot treniņu kvalitāti un izvairīties no traumām.

3. Papildus peldiet un brauciet ar velosipēdu, vienmēr veltiet laiku stiepšanās vingrinājumiem un spēka treniņiem.

4. Ieviesiet regulāras vizītes pie ārsta (fizioterapeita vai osteopāta), diagnostiku un analīžu kontroli.

5. Atrodiet motivāciju sev un motivējiet citus, veiciet nelielus izaicinājumus un mainiet savu apkārtējo vidi, dažreiz izkāpiet no savas komforta zonas.

 

  1. Правильный режим сна и питания.
  2. Найти тренера или хорошего специалиста, который поможет улучшить качества тренировок и избежать травм.
  3. Дополнительно плавать и крутить велосипед, постоянно уделять время растяжкам и силовой работе.
  4. Регулярные посещения врача(физиотерапевт или остеопат) , диагностика и контроль анализов.
  5. Мотивироваться и мотивировать других, делать небольшие вызовы и смену обстановки, иногда выходить из зоны комфорта.

Ko Tu ieteiktu sev, ja “viss” būtu iespējams sākt no jauna?

Uzreiz pildītu pirmos 3 padomus no saviem ieteikumiem iesācējiem, viss pārējais laika gaitā nāk pats no sevis. Galvenais ir būt pacietīgam un nekad nepadoties, tad viss izdosies un sasniegtie mērķi nesīs gandarījumu!

Сразу бы сделал первые 3-и пункта из моих советов начинающим, всё остальное со временем придёт само, главное набраться терпения и никогда не сдаваться, тогда всё получиться и достигнутые цели принесут удовлетворение.

Intervēja Andris Valerts

Komentāri

Vārds


Komentārs


Pievienot komentāru