Ventspils pavasara kross 2012 

Drukāt
23.04.2012 10:05

NOLIKUMS
Ventspils sporta skolas „Spars”atklātajam čempionātam pavasara krosa sacensībām 2012
 

Mērķis un uzdevums.
Popularizēt skriešanu kā masu sportu Ventspilī un Latvijā.
Veicināt veselīgu dzīvesveidu Ventspilī un Latvijā.
Pārbaudīt sportistu sagatavotību vasaras sezonai.
Veicināt draudzību, sadarbību starp sporta skolas sporta veidu nodaļām.

Vieta un laiks.
Sacensības notiks Ventspils Piedzīvojuma parka teritorijā 2012.gada 25.aprīlī.
Dalībnieku reģistrācija, numuru saņemšana un iepazīšanās ar trasi Ventspils Piedzīvojuma parkā no plkst.13:30-14:45;
Sacensību sākums plkst.15:00.
Plkst.15:10 starts 1grupas(E) meitenēm(500m);
Plkst.15:25 starts 1grupas(E)zēniem(500m);
Plkst.15:40 starts 2grupas(D)meitenēm(500m);
Plkst.16:00 starts 2grupas(D)zēniem(1000m);
Plkst.16:20 starts 3grupas(C) meitenēm(1000m);
Plkst.16:40 starts 3grupas(C) zēniem(1000m);
Plkst.17:00 starts 4grupas(B)meitenēm(1000m);
Plkst.17:20 starts 4grupas(B) zēniem(2000m);
Plkst. 17:40 strats5grupas(A)meitenēm(1000m);
Plkst. 18:00 starts 5grupas(A) zēniem(3000m);
Plkst. 18:25 starts 6,7grupa juniores ,sievietes(2000m);
Plkst. 18:45 starts 6,7grupa juniori, vīrieši(4000m).
Starts un finišs Ventspils Piedzīvojuma parka teritorijā.

Sacensību organizatori.
Sacensības organizē un vada sporta skolas „Spars” vieglatlētikas nodaļa.
Sacensību tiešā vadība – galvenais tiesnesis Aigars Matisons.
Sacensību galvenā sekretāre – Dzintra Rutkovska.

Dalībnieki.

Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits.

Vecuma grupas.
1.grupa(E) – 2003.g.dz. un jaunāki; 5.grupa(A) – 1995./1996.g.dz.
2.grupa(D) – 2001./2002.g.dz. 6(Juniori ,juniores).grupa – 1993./1994.g.dz.
3.grupa(C)– 1999./2000.g.dz. 7.grupa(vīrieši, sievietes) – 1992.g.dz. un vecāki
4.grupa(B) – 1997./1998.g.dz.

Distances.
1.grupa – 500m(meitenes, zēni)
2.grupa – 500m(meitenes);1000m(zēni)
3.grupa – 1000m(meitenes ,zēni)
4.grupa – 1000m(meitenes);2000m(zēni)
5.grupa – 1000m (meitenes); 3000m (zēni)
6.grupa – 2000m (meitenes); 4000m (zēni)
7.grupa – 2000m (sievietes); 4000m (vīrieši)

Nosacījumi.
Sacensības individuālas. Uzvarētāju nosaka pēc labākā rezultāta katrā grupā.
Dalībnieku sporta apģērbs atbilstoši laika apstākļiem.

Apbalvošana.
Katrā grupā 1.-3.vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem un medaļām.

Pieteikumi.
Dalībnieku pieteikumus pēc formas:
________________________ pieteikums
(sporta veids)

N.p.k. Vārds, uzvārds Personas koda pirmā daļa Disciplīna Treneris

Pieteikumi rakstāmi drukātiem burtiem, zēnus un meitenes atsevišķi un iesniedzami sporta skolā „Spars” 111.kab. līdz 2012.gada 23.aprīlim vai pa e-pastu: spars@ocventspils.lv vai aigars@pusmaratons.lv

Sporta skolas „Spars” vieglatlētikas nodaļas treneris Aigars Matisons (mob.29217674)

 

Komentāri

Vārds


Komentārs


Pievienot komentāru